โครงการ CSR Give

ปี2558 โรงเรียนบ้านหนองหมู ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


"อุดหนุนสินค้าไทย เงินทองไม่รั่วไหล กระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทย"