โครงการ CSR Give

ปี2558 โรงเรียนพุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุ


"อุดหนุนสินค้าไทย เงินทองไม่รั่วไหล กระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทย"