Rubber Mat พื้นยางสังเคราะห์กลางแจ้ง รุ่นB

รหัสสินค้า: PM02-B

รายละเอียด:
ขนาด 50x50x2.5 ซม ค่าพื้นยางตารางเมตรละ 825 บาท ค่าปู ตารางเมตรละ 150 บาท

ราคา: 825 บาท


"อุดหนุนสินค้าไทย เงินทองไม่รั่วไหล กระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทย"