รหัสสินค้า: FY824304

รายละเอียด:

ขนาด 173x158x200 cm

ราคา: 126,000 บาท


"อุดหนุนสินค้าไทย เงินทองไม่รั่วไหล กระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทย"