รหัสสินค้า: FY824309

รายละเอียด:

ขนาด 154x84x243 cm

ราคา: 98,000 บาท


"อุดหนุนสินค้าไทย เงินทองไม่รั่วไหล กระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทย"