รหัสสินค้า: FY824403

รายละเอียด:

ขนาด 140x140x135 cm

ราคา: 40,000 บาท


"อุดหนุนสินค้าไทย เงินทองไม่รั่วไหล กระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทย"