บ่อบอลหมี (1 ชุดมี 5 ชิ้น)

รหัสสินค้า: PF03

รายละเอียด:
ขนาดสินค้า 124x136x82 ซม. บ่อบอลรูปหมีน้อย ผลิตจาก พลาสติก โพลีเอธิลีน 1 ชุด มี 5 ชิ้น ราคาไม่ได้รวมบอล

ราคา: 3,135 บาท


"อุดหนุนสินค้าไทย เงินทองไม่รั่วไหล กระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทย"