ตัวต่อเลโก้ยักษ์ 1 ชุดมี 45 ชิ้น(เล็ก15ใหญ่30)

รหัสสินค้า: PG19

รายละเอียด:
ตัวเล็ก 12.5x12.5x7.5 ซม 15 ชิ้น ตัวใหญ่ 12.5x25x7.5 ซม 30 ชิ้น

ราคา: 5,775 บาท


"อุดหนุนสินค้าไทย เงินทองไม่รั่วไหล กระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทย"