บอลลูน 3เกลอ

รหัสสินค้า: E2

รายละเอียด:
บอลลูน 3 เกลอ เป็นลูกโลกจำลอง มีทางปีนขขึ้นลงเป็นบันไดและปีนป่ายขึ้นลง มีกระดานลื่นขนาดเล็ก ไว้ลื่นลงจากภายในบอลลูน บนบอลลูนมีที่นั่งเล่นรอบในบอลลูน บอลลูนไม่สามารถหมุนได้ สร้างสรรจินตนาการการเล่นให้เด็ก พัฒนาสมอง ความคิดและอารมณ์ บริหารแขนขาหลัง ลำตัว การทรงตัว การยืดตัว ความสนุกสนานให้เด็กๆอย่างมาก ขนาดสินค้า 180x180x200 ซม.

ราคา: 39,900 บาท


"อุดหนุนสินค้าไทย เงินทองไม่รั่วไหล กระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทย"