Rambokids CSR

ในทุกๆปี บริษัทเราได้ให้ความสำคัญกับการคืนกำไรสู่สังคม แม้เราจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆในสังคมแต่ทุกครั้งที่เราได้ให้ออกไป พวกเรามีความสุขทุกครั้งที่การให้โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆเป็นเหตุทำให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการได้รับ

เราทำกิจกรรมแจกฟรีสนามเด็กเล่นในทุกๆปี ผ่านทางหน้าเพจ FB โดยจะมีโรงเรียนต่างจังหวัดที่ขาดแคลนเข้ามาให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เราจะเดินหน้าแจกฟรีต่อไปในทุกๆปี หลากหลายโรงเรียนที่ขาดแคลนและต้องการสนามเด็กเล่นเพื่อให้น้องๆหนูฯได้มีความสุข ได้สนุกสนาน เสริมพัฒนาการร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์

ติดตามการแจกฟรีผ่านหน้าเพจ Rambokids

 

ปี 2557
โรงเรียนบ้านท่อน จังหวัดเลย

ปี 2558
โรงเรียนบ้านหนองหมู จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนพุแค จังหวัดสระบุรี

ปี 2559
โรงเรียนผาสุกประชานุกูล จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนบ้านดาดข่า จังหวัดเลย

ปี 2560
ศูนย์ฝึกอบรมคานาอัน จังหวัดเซียงราย
โรงเรียนบ้านแม่มะลอ เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านแม่หอย เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านอมโล๊ะเหนือ แม่ฮ่องสอน

ปี 2562
โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปี 2565
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ จังหวัดเพรชบูรณ์

ปี 2566
โรงเรียนวัดโป่งแรด จังหวัดจันทบุรี


ตัวอย่างกิจกรรม Rambokids CSR